Úspory energie podľa spoločnosti BAUMIT

Podľa BAUMIT výpočtov, ukážka úspor na energii bez zateplenia (Príkl. č.1) a s použitím zateplovacieho systému rôznych hrúbok (Príkl. č.2 a 3).

Príklad č.1: Nezateplený dom s obvodovou stenou z plných pálených tehál s hrúbkou steny 45 cm

Príklad č.2: Po zateplení zatepľovacím systémom Baumit s hrúbkou izolantu 6 cm

Príklad č.3: Po zateplení zatepľovacím systémom Baumit s hrúbkou izolantu 10 cm

Pre zateplenie sa všeobecne odporúča použiť certifikovaný zateplovací systém. Tento certifikát (ETA European Technical Approval) vydáva osvedčovacie miesto na základe skúšania podľa ETAG 004 (skúšanie vlastností jednotlivých komponentov a ich súčinnosti v systéme). Pri zámene komponentov a kombinácii rôznych systémov nie je zaručené dosiahnutie požadovanej kvality a najmä životnosti zateplenia.

Naše referencie: