Príklad č.1:

Nezateplený dom s obvodovou stenou z plných pálených tehál s hrúbkou 45 cm a s plochou fasády 120 m3:

R = 0,5 m2K/W

Spotreba plynu na vykurovanie:
20,0 m3/m2 nezateplenej obvodovej steny/rok

Celková spotreba plynu na pokrytie tepelných strát stenami:
120 m2 x 20,0 m3 = 2400 m3 plynu/rok

Naše referencie: