Príklad č.2:

Po zateplení zatepľovacím systémom BAUMIT s hrúbkou izolantu 6 cm:

R = 2,0 m2K/W – minimálna hodnota tepelného odporu
pre rekonštruované stavby

Spotreba plynu na vykurovanie:
5,0 m3/m2 zateplenej obvodovej steny/rok

Celková spotreba plynu na pokrytie tepelných strát stenami:
120 m2 x 5,0 m3/m2/rok = 600 m3 plynu/rok

Ročná úspora plynu po zateplení fasády: 1800 m3

Naše referencie: