Príklad č.3:

Po zateplení zatepľovacím systémom BAUMIT s hrúbkou izolantu 10 cm:

R = 3,0 m2K/W – odporúčaná minimálna hodnota tepelného odporu
pre novostavby

Spotreba plynu na vykurovanie:
3,3 m3/m2 zateplenej obvodovej steny/rok

Celková spotreba plynu na pokrytie tepelných strát stenami:
120 m2 x 3,3 m3/m2/rok = 396 m3 plynu/rok

Ročná úspora plynu po zateplení fasády: 2004 m3

Naše referencie: