Čo je „Energetický certifikát budovy“ ?

Je to energetický štítok, ktorý hodnotí budovu z energetického hľadiska. Existujú dve kritéria:

1. Potreba tepla – vyjadrená v kWh za celú vykurovanciu sezónu (absolútne kritérium)

Podĺa tohto kritéria môžeme rozdeliť budovy na:
Pasívne < 15 kWh/m2
Nízkoenergetické < 50 kWh/m2
Ostatné > 50 kWh/m22. SPT – stupeň potreby tepla, ako pomer normovej a skutočnej potreby tepla v % (relatívne kritérium)

Toto kritérium vyjadruje v % pomer medzi požadovanou – normovou potrebou tepla a skutočnou potrebou tepla.
Podĺa tohto kritéria môžeme rozdeliť budovy na:
A veľmi úsporné SPT < 60 %
B úsporné SPT < 80 %
C vyhovujúce SPT < 100 %
D nevyhovujúce SPT < 120 %
E neúsporné SPT < 140 %
F veľmi neúsporné SPT < 160 %
G plytvajúce SPT > 160 %

Naše referencie: