Sadrokartón

Sadrokartón je moderný stavebný materiál. Mohlo by sa zdať, že sadru „objavili“ len prednedávnom, ale poznali ju už starí Egypťania, ktorí ju používali pri stavaní pyramíd. V stredoveku ju využívali ako spojovací materiál. V období baroka a rokoka slúžila na rozličné štukatérske práce. Získavala sa z prírodného sadrovca odparením vody. Koncom 19. storočia v USA vydali prvý patent na predchodkyňu sadrokartónovej dosky. Postupným vývojom sadrokartón nadobudol podobu, ako ho poznáme dnes.

Vyrába sa zo zmesi sadry a rozvlákneného papiera alebo sklených vláken. Obalený je špeciálnym kartónom. Dnes sa sadra už nezískava z prírodného sadrovca, ale používa sa „umelá“ sadra, tzv. energosadrovec. Ten vzniká ako vedľajší produkt pri procese znižovania oxidu siričitého zo spalín vypúšťaných do ovzdušia. Energosadrovec obsahuje menej nečistôt a rádioaktívneho žiarenia ako prírodný sadrovec.

Veľkými výhodami sadrokartónu sú jeho variabilnosť využitia a malá hmotnosť (okolo 200 až 300 kg/m3). Práve tá ho doslova predurčuje na použitie pri rekonštrukciách, pretože minimálne zaťažuje nosnú konštrukciu stavby. Jeho výhodou sú aj nižšie náklady na dopravu, lebo je veľmi skladný. Je nehorľavý a dokonale recyklovateľný. Pôsobí ako regulátor vlhkosti, pretože prijíma nadbytočnú vlhkosť z prostredia a v prípade potreby ju vydáva naspäť. Má veľmi hladký povrch, ľahko sa upravuje. Tenšie dosky sa dajú dokonca ohýbať. Možno z neho vybudovať užšie priečky, čím sa získava väčší priestor.

Veľkou prednosťou sadrokartónových konštrukcií je suchá a rýchla montáž. Montujú sa pomocou skrutiek na základnú konštrukciu, ktorá býva z oceľových profilov alebo z dreva. Táto konštrukcia sa pripevňuje na steny, k podlahe a stropu. Škáry medzi jednotlivými doskami sa vypĺňajú špeciálnymi tmelmi. Nevýhodou je, že pri odstraňovaní prebytočného tmelu vzniká pomerne veľké množstvo prachu, čo je v obývanom priestore nepríjemné. Do konštrukcie priečky sa môžu ukryť všetky inštalačné rozvody a nemusí sa vykonávať prácne drážkovanie a vysekávanie prestupov.

V prípade potreby možno pridať zvukovú a tepelnú izoláciu, lebo sadrokartón prenáša hluk a tepelne neizoluje. Na trhu je k dispozícii široký sortiment sadrokartónových dosiek, profilov, spojovacích a tmeliacich materiálov, ale nevýhodou je o niečo vyššia cena ako pri iných stavebných systémoch. Podľa výrobcov sa však šetrí čas na realizáciu až o 50 percent. Dosky sa vyrábajú s rozličnými vlastnosťami: môžu byť obyčajné, vodovzdorné, protipožiarne alebo ich kombinácie.

Využitie sadrokartónu je naozaj všestranné a rôznorodé. Uplatňuje sa najmä tam, kde sa vyžaduje minimálne zaťaženie konštrukcií a kde nemožno pri stavbe použiť mokrý proces. Používa sa v podkrovných priestoroch, tam, kde je podlahová vrstva položená na trámový strop, a aj v kúpeľniach. Sadrokartón asi najčastejšie poznáme ako podhľadovú konštrukciu, ktorou vyrovnávame nerovnosti povrchov stropov či stien. Využíva sa na vybudovanie svetelného stropu, na prekrytie inštalácií vedených pod stropom. Je vynikajúci aj ako podkladová konštrukcia pre plávajúce podlahy. Pri stavaní nenosných vnútorných deliacich priečok treba prihliadať na šírku zárubne a dverí a tú treba brať do úvahy aj pri budovaní nosnej konštrukcie steny. Ďalej možno sadrokartón použiť pri budovaní inštalačných priečok, do ktorých sa skryjú nosné konštrukcie a inštalácie zariaďovacích predmetov kúpeľne. Dá sa rôzne ohýbať a možno z neho vytvárať vlnovky a oblúky. Efektné sú sadrokartónové predeľovacie alebo odkladacie múriky.

Sadrokartón nachádza široké uplatnenie pri úprave a rekonštrukcii interiérových priestorov. Pri komplexnej výstavbe sa v našich zemepisných šírkach nepoužíva v takej miere ako napríklad v USA alebo Kanade.

Naše referencie: